Quần đảo Hải Tặc, Hà Tiên, Kiên Giang Hãy đến thăm quần đảo Hải Tặc ở Hà Tiên. Nay đã trở thành Khu du lịch mới của Kiên Giang. (Video by: MienTay Sun |

[ad_1]

Quần đảo Hải Tặc, Hà Tiên, Kiên Giang

Hãy đến thăm quần đảo Hải Tặc ở Hà Tiên. Nay đã trở thành Khu du lịch mới của Kiên Giang.

(Video by: MienTay Sun | https://youtu.be/46ns7Yt1aUU)[fb_vid id=”1547644458688496″]
[ad_2]

Source